Toimintakertomus 2018

Toimintasuunnitelma 2019

Esitys koulutuslautakunnalle 12.6.2019

Kansalaisaloite 28.5.2018

Kunnallisaloite 2.3.2015

 

Hirvaan kylätoiminnasta

P9113212Hirvaan kyläyhdistys ry yhdistää kylän eri toimijoiden voimavaroja.. Kylätoimikunnasta (aloitettu vuonna 1982) tuli yhdistys 9.11.2001 ja se rekisteröitiin 20.6.2002.
Kyläyhdistyksen tarkoituksena on kylän kaikenpuolinen kehittäminen: toimia nykyisen ja uuden yritys – ja elinkeinotoiminnan kehittämiseksi, asukkaiden hyvinvoinnin edellytysten tukemiseksi, yhteistoiminnan järjestämiseksi ja olla edistämässä ja ylläpitämässä kylän elinvoimaisuutta.

Vuosikokous järjestetään helmi – huhtikuussa. Tällöin käsitellään edellisen vuoden tapahtumat, suunnitellaan seuraavaa vuotta ja valitaan hallitus. Lisäksi kyläyhdistys voi kutsua kyläkokouksen koolle tarpeen vaatiessa. Hallituksessa on edustus eri puolilta kylää sekä Hirvaan Martoista ja Hirvaan Vanhemmista.
Tule mukaan kyläkokouksiin, keskustelutilaisuuksiin ja kylällä järjestettäviin tapahtumiin.

Seuraa Lapin Kansan seurapastaa, facebookia ja sähköpostilistaa.
Siellä ilmoitellaan tapahtumista.