Kokous 8.9.2016

 • Ilmoitusasiat - Valokuituasiaa ke 14.9. Hirvan koululla. Hirvari on toimitettu ja jakelu on 9.9.2016
 • Leader -hanke - Hanke on toteutettu ja maksatushakemus jätetty.
 • Ilmoitustaulujen korjaaminen / kehittämisrahan 2015 käyttö - jäljellä olevan osan siirtohakemus
 • Kylätoimintapäivät - osallistuu kaksi jäsentä
 • Uusi hanke-esitys - Kylä lähtee!
 • Suomi100 -hankkeen tilanne. Avoimet Kylät -päivä kuuluu valtakunnalliseen Suomi100 -ohjelmaan. Koulun kanssa yhteistyötä jatketaan.
 • Omakotiliitto ja jäsenasiat - jäsenrekisteri

 

Sähköpostikokous 16.-22.6.2016

 • Irtaimiston myynti - ruohonleikkuri myyty, teltat ja riistakamerat vielä myymättä
 • Leader -hanke - Ely -keskukselta on tullut lopullinen päätös ja hankkeen toteutus aloitetaan.

 

Kokous 6.5.2016

 • Ilmoitusasiat - Asukastilaisuus ti 17.5. kaupungintalolla II -kerros. Alakemijoen aluelautakunnan avoin kokous ke 18.5. klo 18 Rautiosaaren koulun juhlasali. Meidän turvallinen kylä -kylien turvallisuuskoulutus la 28.5. klo 9-16 Tervola. Peräpohjolan Leader kannustaa kyliä kehittämiseen. Opintomatka Pudasjärven Livon kylälle syyskuun alussa. Jäsenrekisteri -kampanja Lapin kyläyhdistyksille - Lappilaiset kylät ry.
 • Avoimet kylät -päivä "Hirvaan kylän sydän sykkii" la 11.6. klo 13-15 järjestelyt
 • Suomi 100 - Lapinsuomi100 - "Tehemä yhesä" -mahdollisuuksia - mm. aikataulu, mihin saa tukea, teemoja, tavoitteet Lapissa, mitä Hirvaalla tapahtuu ja mitä koululla
 • Leader -teemahankkeen tilannekatsaus - Peräpohjolan Leader:n kanssa tehty sopimus teemahankkeen toteutuksesta ja rahoituksesta. Lopullista päätöstä Ely -keskukselta ei ole tullut. Hankkeen toteutus aloitetaan vasta lopullisen päätöksen tultua.
 • Kesätyöntekijän työsuunnitelma
 • Irtaimiston myyntitavat ja vuokrauskäytännöt
 • Kehittämisrahan 2015-2016 käyttö ja vuoden 2016-2017 kehittämisrahan myöntö
 • Talkooasiat - Tuomiojan siivoustalkoot ti 7.6. klo 18 alkaen ja Hirvasojalla la 18.6. klo 13 alkaen.
 • Jäsenasiat

 

Kokous 4.4.2016

 • Ilmoitusasiat - osallistumme Suomen 100 Lapin kierroksen infotilaisuuteen Hotel Santa Claus Rovaniemi ke 6.4.2016 klo 9.30
 • Hallituksen järjestäytyminen
 • Ulkoilupäivän 9.4. järjestelyt
 • Kaluston vuokraushinnat
 • Jäsenasiat
 • Hirvaan liikkuva koulu -hanke - kyläyhdistys on mukana yhteistyökumppanina. Alakemijoen koulu- ja päiväkotiselvityksen tilannekatsaus. Avoimet kylät -tapahtuman valmistelu.

 

Vuosikokous 4.4.2016

 • Sääntömääräiset vuosikokousasiat

 

Hirvaan kylän asukkaiden avoin kyläkokous 9.2.2016

 • Yhdistyksen sääntömuutos pykälään § 6

 

Kokous 17.2.2016

 • Ilmoitusasiat - Kansalaisaloite Jukolanpolun pää ja Valajaisen risteys; kaupunginhallituksen pöytäkirja 11.1.2016 Rovaniemen www-sivuilla. Avoimet Kylät -päivä 11.6.2016. Asukastilaisuus 1.3.2015 Muurolassa Alakemijoen koulu- ja päiväkotiverkkoon liittyen. Kylätoimintakoulutukset, ks. Lappilaiset kylät ry www.lappilaisetkylat.fi . Vaikuttavaa viestintää -koulutus (järjestö)viestinnästä 27.2.2016 klo 10-15 - MLL Lapin piiri, Pirkkakatu 2. DigimpiLappi -projekti.
 • Leader -teemahankkeen tilannekatsaus
 • Latuavustusta haettu ja alustava hoitosopimus tehty
 • Vuosikokouksen ajankohta - ma 4.4.2016 klo 18 alkaen Hirvaan koululla
 • Vuosikokousasiat
 • Jäsenasiat
 • Aluelautakunta-asiat - Hirvaan koulun jääkiekkokaukalo peruskorjataan 2016-2018. Kylien kehittämistuen hakua aikaistettu, haku 15.3. mennessä.
 • Hirvarin luonnoksen hyväksyminen
 • Yhdistyksen sääntömuutos pykälään § 6

 

Hirvaan kylän asukkaiden avoin kyläkokous 9.2.2016

 • Hirvaan kylän esitys uudeksi varajäseneksi Alakemijoen aluelautakuntaan
 • Alakemijoen koulu- ja päiväkotiselvityksen tilannekatsaus
 • Leader -teemahankkeen tilannekatsaus - Kyläyhdistys hakee Kyläläisten terveysliikunnan edistämiseksi -teemahankkeen investointitoimenpiteen tukea hankkiakseen aikuisille ja lapsille toimintavälineitä ja 6+ -ikäisille, mukaan lukien ikääntyneet, Parkour Solution -alueen rakentamista koulun välituntipihalle.
 • Rovaniemen kaupungin kansalaisopisto - ideoita ja toiveita kursseiksi lukuvuodelle 2016-2017 - esitetty soitinopetuskurssia (rummut), terveysliikuntakurssia, 4H-kurssia, pienten lasten liikuntakurssia, ohjelmointikurssia.